Jak efektivně přejít
ze zemního plynu na biomasu

Aktuální stav

Síť CZT, roční potřeba tepla 13 000 GJ, z toho 1 586 GJ zemní plyn
Celoroční provoz WAVE, mimo topnou sezónu pokryje 100%
Potřeba náhrady kotle na zemní plyn pro letní provoz (stáří 20 let)

Varianty řešení

Koupím nový kotel na plyn

Zaplatím 500 000 Kč
Půjčím si  0 Kč
Ušetřím* za rok 26 667 Kč
za životnost 400 000 Kč

! Za životnost se mi investice nevrátí
*Nový kotel bude mít o trochu vyšší účinnost než ten starý

Koupím WAVE 120

Zaplatím 500 000 Kč
Půjčím si  3 000 000 Kč
Ušetřím za rok 514 432 Kč
za životnost 7  716 484 Kč

! Za životnost ušetřím více, než stojí nový WAVE

Podrobný výpočet úspory

Dnes platím za palivo 2 668 724 Kč za rok
Budu platit za štěpku 2 437 500
UŠETŘÍM za palivo 231 224
NAVÍC VYDĚLÁM Vyrobená elektřina 137 643
Zelený bonus za elektřinu 58 361
Zelený bonus za teplo 87 204
CELKEM UŠETŘÍM 514 432
42 869 Kč za měsíc
PŮJČÍM SI 3 000 000 Kč
Platím to, co dnes, takže splácím 514 432 Kč/rok
Půjčku splatím za  6,7 roku (vč. úroků)
PO SPLACENÍ PŮJČKY JIŽ ŠETŘÍM KAŽDÝ MĚSÍC 42 869 Kč
PO SPLACENÍ INVESTICE UŠETŘÍTE NAVÍC 4 629 890 Kč

Zajistíme pro Vás

  • Vyřízení stavebního povolení
  • Vyřízení půjčky s výhodnou úrokovou sazbou
  • Samotnou realizaci
  • Servis a údržbu