Jak efektivně přejít
z elektřiny na biomasu

Aktuální stav

Kotel 150 kW za životností (20 let), potřeba výměny
Hala s teplovodním sálavým vytápěním, cca 25 x 50 m
Roční spotřeba: 283 MWh (jen na vytápění)

Varianty řešení

Koupím nový kotel na elektřinu

Zaplatím 80 000 Kč
Půjčím si  0 Kč
Ušetřím* za rok 8 667 Kč
za životnost 130 000 Kč

! Za životnost se mi investice nevrátí
*Nový kotel bude mít o trochu vyšší účinnost než ten starý

Koupím WAVE 120

Zaplatím 80 000 Kč
Půjčím si  3 120 000 Kč
Ušetřím za rok 785 940 Kč
za životnost 11 789 098 Kč

! Za životnost ušetřím více, než stojí nový WAVE

Podrobný výpočet úspory

Dnes platím za palivo 859 107 Kč za rok
Budu platit za štěpku 187 500
UŠETŘÍM za palivo 671 607
NAVÍC VYDĚLÁM Vyrobená elektřina 17 667
Zelený bonus za elektřinu 55 000
Zelený bonus za teplo 99 000
CELKEM UŠETŘÍM 785 940
65 495 Kč za měsíc
PŮJČÍM SI 3 120 000 Kč
Platím to, co dnes, takže splácím 785 940 Kč/rok
Půjčku splatím za  4,3 roku (vč. úroků)
PO SPLACENÍ PŮJČKY JIŽ ŠETŘÍM KAŽDÝ MĚSÍC 65 495 Kč
PO SPLACENÍ INVESTICE UŠETŘÍTE NAVÍC 7 859 399 Kč

Zajistíme pro Vás

  • Vyřízení stavebního povolení
  • Vyřízení půjčky s výhodnou úrokovou sazbou
  • Samotnou realizaci
  • Servis a údržbu