Jak efektivně přejít
z elektřiny na biomasu

Aktuální stav

Kotel 150 kW na elektřinu, potřeba rekonstrukce kotelny
Horský hotel pro cca 100 osob
Roční spotřeba: 194 MWh (jen na vytápění)

Varianty řešení

Koupím nový kotel na biomasu

Zaplatím 50 000 Kč
Půjčím si  0 Kč
Ušetřím* za rok 7 133 Kč
za životnost 107 000 Kč

! Za životnost se mi investice nevrátí
*Nový kotel bude mít o trochu vyšší účinnost než ten starý

Koupím WAVE 120

Zaplatím 50 000 Kč
Půjčím si  3 150 000 Kč
Ušetřím za rok 785 940 Kč
za životnost 11  789 098 Kč

! Za životnost ušetřím více, než stojí nový WAVE

Podrobný výpočet úspory

Dnes platím za palivo 859 107 Kč za rok
Budu platit za štěpku 187 500
UŠETŘÍM za palivo 671 607
NAVÍC VYDĚLÁM Vyrobená elektřina 41 667
Zelený bonus za elektřinu 17 667
Zelený bonus za teplo 55 000
CELKEM UŠETŘÍM 785 940
65 495 Kč za měsíc
PŮJČÍM SI 3 150 000 Kč
Platím to, co dnes, takže splácím 785 940 Kč/rok
Půjčku splatím za  5,5 roku (vč. úroků)
PO SPLACENÍ PŮJČKY JIŽ ŠETŘÍM KAŽDÝ MĚSÍC 65 495 Kč
PO SPLACENÍ INVESTICE UŠETŘÍTE NAVÍC 6 552 481 Kč

Zajistíme pro Vás

  • Vyřízení stavebního povolení
  • Vyřízení půjčky s výhodnou úrokovou sazbou
  • Samotnou realizaci
  • Servis a údržbu