Jak efektivně přejít
ze zemního plynu na biomasu

Aktuální stav

Kotel 150 kW za životností (20 let), potřeba výměny
Roční spotřeba: 54 000 m3 (1 800 GJ)

Varianty řešení

Koupím nový kotel na plyn

Zaplatím 500 000 Kč
Půjčím si  0 Kč
Ušetřím* za rok 26 667 Kč
za životnost 400 000 Kč

! Za životnost se mi investice nevrátí
*Nový kotel bude mít o trochu vyšší účinnost než ten starý

Koupím WAVE 120

Zaplatím 500 000 Kč
Půjčím si  2 700 000 Kč
Ušetřím za rok 503 594 Kč
za životnost 7  553 912 Kč

! Za životnost ušetřím více, než stojí nový WAVE

Podrobný výpočet úspory

Dnes platím za palivo 635 294 Kč za rok
Budu platit za štěpku 337 500
UŠETŘÍM za palivo 297 794
NAVÍC VYDĚLÁM Vyrobená elektřina 75 000
Zelený bonus za elektřinu 31 800
Zelený bonus za teplo 99 000
CELKEM UŠETŘÍM 503 594
41 966 Kč za měsíc
PŮJČÍM SI 2 700 000 Kč
Platím to, co dnes, takže splácím 503 594 Kč/rok
Půjčku splatím za  6,0 roku (vč. úroků)
PO SPLACENÍ PŮJČKY JIŽ ŠETŘÍM KAŽDÝ MĚSÍC 41 966 Kč
PO SPLACENÍ INVESTICE UŠETŘÍTE NAVÍC 4 481 447 Kč

Zajistíme pro Vás

  • Vyřízení stavebního povolení
  • Vyřízení půjčky s výhodnou úrokovou sazbou
  • Samotnou realizaci
  • Servis a údržbu